NACIONĀLO RESURSU INSTITŪTS

Nacionālo resursu institūta mērķis – panākt, ka valsts pārvalde un sabiedrība ir orientēta prioritārai, saprātīgai Latvijas nacionālo resursu izmantošanai un vairošanai tautsaimniecībā, kultūrā un izglītībā.

Resursi – materiālo un garīgo labumu gūšanas avoti un priekšnoteikumi, kurus var realizēt esošo tehnoloģiju un sociālekonomisko attiecību ietvaros.

Līdz šīm valsts pārvaldē Latvijas intereses netika pienācīgi ievērotas. Tieši nesamērīgi ievestās naudas nekontrolēta aprite Latvijā un ievesto (importa) preču nesamērīgs patēriņš izmantojot šo aizņemto un ievesto (importa) naudu ir novedusi Latviju pie atkarības no ārvalstu aizdevējiem.

Vietējās, produktīvās ekonomikas nozares netika pienācīgi atbalstītas. Latvijā nav radīta pietiekami pievilcīga uzņēmējdarbības vide. Tas nozīmē, ka valsts pārvalde nav izpildījusi savus tiešos pienākumus pret Latvijas uzņēmējiem un strādājošiem.

Latvijas uzņēmēju un strādājošo interesēm jābūt prioritārām visos varas līmeņos, it īpaši krīzes laikā. Jo tieši šīs grupas veido Latvijas budžeta ienākumus un līdz ar to ir valsts pastāvēšanas garants.

Sabiedrības attīstība un pat pastāvēšana nav iespējama bez Latvijas kultūrvides saglabāšanas un attīstības, kā arī bez mūsdienu izglītības, kura ir orientēta uz Latvijas nacionālo resursu saglabāšanu un attīstību.

Latvijas ierobežotos finanšu resursus ir jānovirza prioritāri Latvijas uzņēmumu attīstībai, esošo darba vietu saglabāšanai un jauno radīšanai.

Ekonomikas lejupslīdes laikā visiem valsts iepirkumiem jābūt orientētiem uz Latvijas ekonomikas atveseļošanu. Veicot iepirkumus vissvarīgāk ir novērtēt, to ietekmi uz Latvijas ekonomikas izaugsmes efektu (multiplier effect), uz Latvijas budžeta ienākumiem un uz nodarbinātību ekonomikas produktīvajā nozarēs. Esošās Publisko iepirkumu likums paredz vienu no iepirkumu izvēles kritērijiem – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Tas nozīmē nevis ārvalstīm vai starptautiskām organizācijām visizdevīgākais, bet Latvijas valstij, budžetam, uzņēmējiem un strādājošiem visizdevīgākais. Tāpēc ir nepieciešama tikai attiecīgā likuma piemērošanas prakse un vēlme atbalstīt Latvijas ekonomikas atveseļošanu.

 

Nacionālo resursu institūta uzdevumi:

•  propagandēt Latvijas uzņēmējdarbības, kultūras un izglītības intereses Latvijā un ārpus tās gan tieši, gan ar masu informācijas līdzekļu starpniecību,

•  lobēt Latvijas uzņēmējdarbības, kultūras un izglītības intereses visos varas līmeņos Latvijā un ārpus tās,

•  veikt sabiedrisko analīzi un kontroli dažādu varas un citu institūciju esošajiem un topošajiem lēmumiem par to atbilstību Latvijas interesēm,

•  organizēt dažāda veida sabiedriskos pasākumus, lai atbalstītu un veicinātu Latvijas uzņēmējdarbības, kultūras un izglītības interešu realizāciju Latvijā un ārpus tās,

•  konsultēt uzņēmējdarbības, kultūras un izglītības organizācijas, lai veicinātu Nacionālo resursu institūta mērķu sasniegšanu,

•  veikt pētniecisko, kultūras un izglītības darbību saskaņā ar Nacionālo resursu institūta mērķiem.