KONFERENCE "LATVIJA UZ SLIEKŠŅA:

PARĀDU VERDZĪBA VAI EKONOMIKAS ATVESEĻOŠANA"

 

RĪGĀ

2010. gada 13. JANVĀRĪ

 

 

Nacionālo resursu institūts (NRI, Latvija) sadarbībā ar Ekonomikas un politikas izpētes centru (CEPR, ASV) rīko konferenci "Latvija uz sliekšņa: parādu verdzība vai ekonomikas atveseļošana". Tā notiks 2010. gada 13. janvārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā plkst. 12.30. Konferences mērķis ir ne tikai izvērtēt Latvijas saimnieciskās krīzes attīstību, bet arī meklēt optimālus risinājumus tās pārvarēšanai – tai skaitā aplūkojot tagadējai mūsu valsts valdības politikai alternatīvus risinājumus.

NRI darbības mērķis ir panākt, ka valsts pārvalde un sabiedrība ir orientēta prioritārai, saprātīgai Latvijas nacionālo resursu izmantošanai un vairošanai tautsaimniecībā, kultūrā un izglītībā.

Institūta partneris CEPR ir viens no diviem Vašingtonas "smadzeņu centriem" (think-tanks), kuru pētījumus citē visvairāk, un plašsaziņas līdzekļi visā pasaulē tos publicē praktiski katru dienu. CEPR padomē darbojas Nobela prēmijas laureāti ekonomikā Roberts Solovs un Džozefs Stiglics, Hārvardas universitātes ekonomikas profesors Ričards Frīmens, citi izcili ekonomisti.

Konferenci atklās Latvijas Republikas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, konferences pamatreferātu prezentēs Marks Veisbrots (Mark Weisbrot), CEPR dibinātājs un direktors.  Tā pamatā ir 2009. gadā veikts pētījums par ekonomikas situāciju Latvijā, tai skaitā arī par Starptautiskā Valūtas fonda un Latvijas valdības rīcību krīzes laikā. Argumentus par Latvijas izvēlēto krīzes pārvarēšanas ceļu sniegs Uldis Rutkaste, Latvijas Bankas prezidenta padomnieks un Monetārās politikas pārvaldes vadītāja vietnieks. Citu redzējumu krīzes pārvarēšanai izklāstīs ekonomists Jānis Ošlejs un "Latvijas Grāmatvežu un ekonomistu korporācijas" priekšsēdētāja Jevgenija Zaiceva, Saeimai piedāvātā alternatīvā 2010. gada valsts budžeta projekta līdzautore.

Konferences otrajā daļā ir plānota plaša diskusija ar ietekmīgu valsts politiķu un ekspertu piedalīšanos gan par pamatreferātu, gan arī par dažādiem iespējamajiem piedāvājumiem Latvijas ekonomikas izaugsmes ceļiem – ar mērķi rast optimālus risinājumus mūsu valsts saimnieciskajām problēmām. Piedalīties konferencē ir uzaicināti Latvijas Bankas pārstavji, lūgsim paust savu viedokli par krīzes risinājumu variantiem arī valdības sociālo partneru pārstāvjus. Paredzams, ka šis pasākums radīs būtisku starptautisku rezonansi.