LATVIJA UZ SLIEKŠŅA. IZTIRGOT VAI SAIMNIEKOT?

Otrā starptautiskā Nacionālo resursu institūta konference

 

RĪGĀ

2011. gada 24. AUGUSTĀ

 

Konference ir veltīta valsts un tai piederošu uzņēmumu lomai tautsaimniecības attīstībā – Latvijas valsts īpašumu pārpalikumu neviennozīmīgo "privatizācijas" procesu kontekstā. Tās "nagla" ir Mortena Kalleviga un Ērika Reinerta, Norvēģijas vadošo ekspertu valsts uzņēmumu pārvaldes un ekonomikas attīstīšanas jautājumos, uzstāšanās.

Pasaules finanšu krīze sagrāva daudzas ortodoksālo ekonomistu dogmas, kas kopumā pazīstamas kā "Vašingtonas konsenss". Apgalvojums "privātie uzņēmumi vienmēr ir efektīvāki nekā valstij piederošie", kas kalpo par pamatu veikt visaptverošu privatizāciju, praksē sevi neattaisno. Tieši tāpēc krīzes laikā vairākumā valstu bankas un privātā sektora uzņēmumi glābās ar valsts budžeta naudas palīdzību, nevis otrādi.

Norvēģija ir ilggadējs līderis valsts īpašuma veiksmīgā pārvaldīšanā. Šajā valstī valsts uzņēmumi vidēji ir par 30% efektīvāki nekā privātuzņēmumi.

Patlaban, Latvijas attīstības ekonomisko programmu veidošanas laikā, ir ļoti būtiski apzināt kaimiņu veiksmīgo pieredzi. Tāpēc konferencē ar savām atziņām dalīsies eksperti, kas ir tieši līdzdarbojušies šo ziemeļzemes augsto rezultātu sasniegšanā.

Viens no viņiem, Mortens Kallevigs, ir praktiķis, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperts. Līdz šī gada augustam viņš bija viens no Norvēģijas Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas Īpašuma departamenta vadītājiem. Mortens Kallevigs izstrādāja un ieviesa valsts uzņēmumu pārvaldes principus, kas pasaulē tika atzīti kā "Labākā prakse".

Otrs eksperts Ēriks Reinerts ir pasaulē slavens ekonomikas zinātnieks, Reālās ekonomikas fonda "The Other Canon" dibinātājs un Norvēģijas stratēģisko pētījumu institūta vadošais pētnieks. Ēriks Reinerts ir konsultējis ANO un vairāku valstu valdības ekonomikas attīstīšanas jautājumos.

Latvijas eksperta redzējumu konferencē ir ieplānojis izklāstīt investīciju baņķieris un konsultants Ģirts Rungainis.

Valsts īpašumu efektīva apsaimniekošana var palīdzēt izvilkt valsti no ekonomiskās un sociālās "bedres".

Savukārt neapdomīga to izpārdošana var nodarīt nenovēršamus zaudējumus Latvijas tautas labklājībai.